نحوه ارسال سفارش

محصولات موجود که به صورت آنلاین از آناهید تهیه می کنید در روزهای کاری هفته 2 الی 3 روز بعد

و در ایام تعطیلات با همین فاصله زمانی پس از اتمام تعطیلی بسته بندی و تحویل پست می گردد.

زمان دریافت محصول توسط شما بستگی به اداره پست منطقه شما دارد.

کارهای سفارشی که پس از مشاوره ثبت نهایی می شوند بین 7 الی 30 روز که با توجه به نوبت و سفارشات قبل متغیر است حدود زمانی تایین و ارسال خواهد شد.